Wall of fame

Mange sangere og dirigenter har efterhånden været en del af Syng Selected, og her ses alle tidligere medlemmer af koret. På dirigentsiden arbejder vi i Syng Selected med et fast rotationsprincip, hvilket betyder, at vi skifter dirigent hvert andet år. Det er for at sikre en frisk indgangsvinkel og en konstant udvikling i koret.

Dirigenterne

Tine Fris Ronsfeld er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med RMB og rytmisk sang. Til dagligt er hun med-forfatter på ICEBREAKERS-bøgerne, diri-gent for koret LYT, sanger og medarran-gør i Vocal Line, samt sanger og med-grundlægger i vokalgruppen POSTYR.


Fra 2018-2020 var Tine dirigent for Syng Selected sammen med sin mand, Christian Fris-Ronsfeld.

Christian Fris-Ronsfeld er kunstnerisk leder af Mariagerfjord Korskole og kor-leder for Mariagerfjord Pigekor og Junior-kor. Christian blev færdiguddannet fra Det Jyske Musikkonservatoriums ryt-miske afdeling med hovedfag i sang, kor-ledelse og hørelære i 2015, og før det i Tyskland på Hochschule für Musik i Frei-burg i 2011.


Fra 2018-2020 var Christian dirigent for Syng Selected sammen med sin hustru, Tine Fris-Ronsfeld.

Line Groth Riis er uddannet i Rytmisk Korledelse fra Det Jyske Musikkonserva-torium i 2012. Til dagligt underviser hun bl.a. på konservatoriet i Aalborg, arbejder fuld tid som sanger, arrangør, underviser, dirigent og synger med i den pris-vindende vokalgruppe, POSTYR.


Fra 2016-2018 styrede hun dirigentstok-ken i Syng Selected.


"I mit arbejde med Syng Selected var fokus dels på at udvide repertoiret og højne niveauet hele vejen rundt.

Koret var stadig nyt - og det var nu, det skulle konsolideres som et kor på aller-højeste niveau. Vi arbejdede både indivi-duelt og i stemmegrupperne med sang-teknik og blend - og gik efter at få en egal lyd, samtidig med at vi ville have mange forskellige klangfarver på paletten.


Derudover arbejdede vi med groove - at kunne holde et stabilt tempo og i fælles-skab mærke de rytmiske underdelinger i musikken. Vi havde også fokus på pitch og på, at sangerne tilegnede sig de nød-vendige redskaber, så de selv kunne medvirke til en god intonation.


Endelig var et vigtigt fokusområde i fæl-lesskab at finde et indlevet udtryk og skabe en stærk performance til vores koncerter.


Det var vildt at opleve, hvor meget koret voksede i løbet af de 2½ år!

Jeg kunne ikke have været mere stolt af dem, da vi sluttede af med et brag af en turné til Israel!


Sideløbende med den musikalske udvik-ling var det bare et kor med et enormt stærkt sammenhold - noget, vi også i fæl-lesskab prioriterede højt!"

Thue er uddannet fra Musikvidenskabe-ligt Institut i 2001 og arbejder til dagligt som lektor på Aarhus Katedralskole.


Siden 2007 har han haft stor andel i SYNG's arbejde med at udbrede korsang blandt unge mennesker. Det var ifm. dette arbejde at han var med til at opstarte SYNG's Rytmiske Elitekor, som sidenhen blev omdøbt til Syng Selected.


Tidligere sangere i Syng Selected

Find os på de sociale medier!


Kontakt os


Har du en ide til, hvor vores næste koncert skal være? Eller har du spørgsmål om koret, dirigenter, arrangementer, koncerter, foreningen Syng eller andet, så kontakt os gerne gennem kontaktformularen til højre!

 
 
 
 

© Copyright. All Rights Reserved

@SyngSelected2019